RomLabHouse

RomLabHouse – Sistem Automatizat pentru Cultivarea Ciupercii Lentinula edodes la Nivel de Laborator

RomLabHouse – Automated System for Lentinula edodes Mushroom Cultivation at Laboratory Level

Autori/Authors: Emanuel Vamanu, Alexandru Petre

RomLabHouse este un sistem automatizat, bazat pe platforma Arduino Yun, ce are ca scop realizarea unor conditii optime de mediu pentru cultivarea speciei de ciuperci Lentinula edodes – Shiitake, la nivel de laborator. Conditiile de mediu au fost obtinute prin intermediul unui strat de perlita (aproximativ 5 cm grosime), care a fost pus pe fundul incintei si a doua sisteme Peltier, amplasate pe capacul sistemului. Pe capac mai exista doua filtre de aer de diametru 50 mm. Parametrii de mediu (temperatura si umiditate) sunt monitorizati la fiecare 10 minute, fiind trimisi on-line într-un Server de Cloud (https://thingspeak.com/ – Channel ID: 12066) pentru o monitorizare în timp real. Substratul pentru cultivare contine: 2.000 mL rumegus fag, 500 mL paie, 500 mL tarâte, 50 mL ipsos, umiditate 50 – 60%, sterilizare 1210C, timp de 2 ore. Productivitatea minima a fost de aproximativ 10%, dupa doua valuri.

RomLabHouse is an automated system based on Arduino Yun platform, which aims to achieve optimum environmental conditions for the cultivation of L. edodes – Shiitake mushroom species, at laboratory level. Environmental conditions were obtained by a pearlite layer (about 5 cm thick), placed on the bottom of the system, and two Peltier systems, located on the top. On cover there are also two air filters with a diameter of 50 mm. Environmental parameters (temperature and humidity) are monitored every 10 minutes, being sent on-line in a Cloud Server ((https://thingspeak.com/ – Channel ID: 12066) for real time monitoring. Substrate for cultivation includes: 2.000 mL beech sawdust, 500 mL straw, 500 mL bran, 50 mL gypsum, humidity 50-60 %, sterilization at 1210C for 2 hours. The minimum productivity obtained was about 10 % after two flushes.

  • Mentiune (Mention) la a XII-a Sesiune de Comunicari Stiintifice ale Studentilor – USAMV Cluj-Napoca 2014.

rsz_mentiune

  • Mentiune (Mention) la Salonul National de Inventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret, Ministerul Tineretului si Sportului 2015.

rsz_romlabhouse_romexpo_2015

  • Diploma of Excellence at Pro Invent, Cluj-Napoca, România, 2016.

ProInvent_2016_U_7_ Diploma Excelenta -ROMLABHOUSE

  • Diploma of Excellence from the Justin Capra Association at Pro Invent, Cluj-Napoca, România, 2016.

ProInvent_2016_U_7_Diploma_Excelenta_AJC_RomLabHouse1

Diploma EuroInvent17